Ποιειν Και Πραττειν - create and do

Philosophische Grundlagen (Heidelberg 1972 - 75)

 

                       

Philosophisches Seminar

Schulgasse 6
D-69117 Heidelberg
 
1972 - 75
 
Professoren:
Hans-Georg Gadamer
Dieter Henrich
Hans-Friedrich Fulda
Michael Theunissen
Ernst Tugendhat
 
 

^ Top

« Adorno und Bloch im Interview: Möglichkeiten der Utopie heute | Der Mensch und seine Methode: Fragen zu stellen »