Ποιειν Και Πραττειν - create and do

Surrealismus / Surrealism

text to follow

 

 

 

 

^ Top

« Schematische Schläge: die Expressionismus-Debatte zwischen Lukacs und Bloch | Max Ernst und der Surrealismus »