Ποιειν Και Πραττειν - create and do

The immortal poets

           

                     Entrance door to ERATO Apartments in Lindos, Rhodes

 

^ Top

« Women Scream | Hölderlin »