Ποιειν Και Πραττειν - create and do

Gabriel Rosenstock

Statement:

My first poem, below, hardly needs an explanation. But when we think of Israel-Palestine, it's hard not to think back to the concentration camps. It was written in English. It was the English, of course, that carved up the Midle East, Ireland, and much of the world we know today.

 

The sun will be free

Passover in Dachau,

a twelve year old whispers to himself,

Next year in Jerusalem!’

Not sure anymore what next year means

or where Jerusalem might be from here -

Does it exist at all?

That it may be just another myth

is a thought he cannot carry for too long:

At the camp’s perimeter

the setting sun is caught in barbed wire

and struggles to go down.

He dreams of oranges,

so real they are, he wipes the non-existent juice

from his chin.

Well, if not next year then the year after

in a place where no dogs bark,

where folk wear different kinds of clothes

and shoes – and hats.

He’ll have a hat in the old city

and never take it off,

getting up in the morning

going to bed at night

it will be there, on his head.

He will move in a world of men,

speak Yiddish, learn Hebrew,

read newspapers, sip coffee,

smoke cheroots. Utter Oy, vey

loud and often to his heart’s content.

And he will eat oranges

spit out the pips

and if people look at him strangely

he will flash a smile –

his teeth will shine again

and the sun will be free to rise and set

next year in Jerusalem.Comfort Lady: a veteran remembers

It was plain she had lost her reason

as I had lost my soul

 

One morning

the sun reddened over a roaring maze of trees.

How to know blood from dew?

I tore up all my haiku

For years afterwards

my mouth sagged

my wife said, You’ve had a stroke!

no, my eyes said, their whites curdled

Old pleasures yield nothing.

Calligraphy? The brush is not warm in my hand

Gardening?

More death

Than life in the soil.

The pageantry of seasons?

Crumbling stage scenery!

After the war

she leaped to her death

emitting an eagle’s whistling cry

fade out . . .

it's on film: I saw it on a history channel

roughly six seconds

was it you?

 

I write this down

so that my children and grandchildren and their children

will know of my sorrow

 

A leaf has just landed on the veranda

I pick it up, finger its veins

and half choke: time passes, a running sore.

 

I went to die for the Emperor

and lived. I am eaten by shame . . .

comfort lady, what was your nameA solution

The American flag on the moon is now completely bleached white. Professor Google can confirm this as factual. The photo was factual, not photo-shopped.

In Vedic philosophy, everything except the Supreme Reality is 'maya' (illusion), insubstantial, nothing, a dream. Incidentally, Maya was the name of Dileep's * late wife.

The poem expresses my anarchist philosophy that all flags and boundaries will one day disappear.

 

Gabriel Rosenstock 14.8.2014

* Dileep Jhaveri is one of the contribution poets with „autobiography of war“Bratacha Bána

 

Tá bratach Mheiriceá

ar an ngealach

iompaithe bán,

tuartha ag an ngrian.

Ní faic anois iad

na réaltaí, na stríoca,

brionglóid.

 

Lá breá gréine

is beidh gach brat tréigthe

 

White FlagsThe American flag

on the moon

has turned white,

bleached by the sun.

The stars and stripes

are nothing now,

a dream.Some sunny day

all flags will go that way 

 

^ Top

« Amir Or | Menna Elfyn »