Ποιειν Και Πραττειν - create and do

Hatto Fischer

                                                           Hatto Fischer                                                                   Berlin August 2016    World Poetry Festival in Medellin, Colombia 2016

 

Third Reading 22.6.2016

^ Top

« Irish and Greek Symposium Dec. 2015 | Poetische Spuren im Leben von Hatto Fischer »