Ποιειν Και Πραττειν - create and do

Gent

Gent

 

 Ghent, Belgium: dialogue between police and youth 2010

 

For the film about the children which were deported from Guernica after the bombardment in 1937 to Gent for adoption, see

http://www.platformrondmediawijsheid.be/new/index_flash.jsp?v=487
-When you open the link you are on the page "Platform rond mediawijsheid" than push "start",
-than "Inspiratie - Media en onze gemeenschappelijke kijk op de wereld" ,
-than "De wereld van inspiratie" -
-than you go to "Kinderen van Guernica" (aboven at the right side- the picture with the eyes).
-When you open this you will see an other picture with a girl in front with titel - "Kinderen van Guernica" - Eng subt. That is the film with the English subtitels

^ Top

« Action in Ohio 2010 | Below the watch tower (Gent) »