Ποιειν Και Πραττειν - create and do

Zabbar, Malta 2014

 

                 

 

          The youth wishes nothing more than the freedom to make mistakes

                             for otherwise no learning can take place.

          The huge canvas used by Picasso to paint Guernica (7,8 x 3,5 m) is

                             such a space where mistakes can be made

                                  since it is easy to paint them over

                               as new ideas, insights and experiences

                                  stand to enrich the language used

                                      to express the wish for peace!

 

 

                                                                    hf 10.9.2014

^ Top

« Kids' Guernica – Guernica Youth meeting in Wroclaw, May 13 – 16, 2015 | Zabbar / Malta 2014 »