Ποιειν Και Πραττειν - create and do

ΠΟΙΕΙΝ ΚΑΙ ΠΡΑΤΤΕΙΝ

 

ΠΟΙΕΙΝ ΚΑΙ ΠΡΑΤΤΕΙΝ

Έτος Ίδρυσης

2012

 

Α.Φ.Μ. - Δ.Ο.Υ.

999599600 – Δ’ Αθηνών

 

Έδρα

Οδός, αριθμός

Λυκαβηττού, 23

Πόλη

Αθήνα

Νομός - Δήμος

Αττικής

 

Ταχυδρομικός Κώδικας

10672

 

  1. Στοιχεία Επικοινωνίας

 

Τηλέφωνο

210- 3617792

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

 

aarvanitaki@poieinkaiprattein.org

Ιστοσελίδα (website)

www.poieinkaiprattein.org

 

Νόμιμος Εκπρόσωπος

Επώνυμο

Αρβανιτάκη

Όνομα

Άννα

Πατρώνυμο

Κωνσταντίνος

Ιδιότητα - Θέση στον Οργανισμό

Πρόεδρος και Διαχειρίστρια

Ιδιότητα

Αρχιτέκτων, πολεοδόμος ΜSc

Τηλέφωνο

0030 6974 609612

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

 

aarvanitaki@poieinkaiprattein.org

 

  1. Περιγραφή της Οργάνωσης

   1. Καταστατικός Σκοπός

     

    Σκοποί της εταιρείας είναι:

    • Η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών σε κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα, η διευκόλυνση της ροής πληροφοριών μεταξύ των πολιτών και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συμβολή στη διαμόρφωση κοινωνίας ενεργών πολιτών.

    • Η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στις πόλεις και στην ύπαιθρο, με χρήση των μέσων του πολιτισμού και της τέχνης και με στόχο την κοινωνική αναζωογόνηση, τη βελτίωση της καθημερινότητας, την υποκίνηση του ‘δημιουργικού’ τομέα της οικονομίας και την εμπέδωση πρακτικών που προάγουν την αειφορία.

    • Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα που αφορούν στις Πόλεις, το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό κάτω από το πρίσμα της αειφορίας και η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

    • Η συμμετοχή ή/και ανάληψη εθελοντικών δράσεων για την προώθηση της ‘πολιτισμικής αειφορίας’, του διαπολιτισμικού διαλόγου και της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών, ιδιαίτερα της Ευρώπης και της Μεσογείου.

    • Η επιμόρφωση και εκπαίδευση στελεχών, η διεξαγωγή επιστημονικής και δια-θεματικής έρευνας στους τομείς Πόλη-Περιβάλλον-Πολιτισμός, η οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, εκθέσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων καθώς και η χρήση κάθε πρόσφορου μέσου για την υλοποίηση των σκοπών της εταιρίας.

     

   2. Γεωγραφική Εμβέλεια Δραστηριότητας

    -Αθήνα

    -Ελληνική επικράτεια (Δήμος Ρόδου, Δήμος Βόλου, Δήμος Ηρακλείου κλπ)

    -Διεθνείς ή/και διακρατικές συνεργασίες (Ευρώπη, Αμερική κλπ)

     

   3. Πεδίο Εργασιών - Δραστηριότητας

     

    Κύρια:

    Υπηρεσίες υποστήριξης για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και την αναβάθμιση των γενικών συνθηκών διαβίωσης

    Δευτερεύουσες :

    -υπηρεσίες εκπόνησης μελετών συντονισμένης αστικής ανάπτυξης

    -υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας

    -υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων

    -υπηρεσίες για την καλλιέργεια του Διαπολιτισμικού Διαλόγου

    -Συμμετοχή στους θεσμούς διαμόρφωσης της επίσημης ευρωπαϊκής

    πολιτικής για τον πολιτισμό.

    -Ειδικό και συστηματικό ενδιαφέρον για την ενίσχυση της συμμετοχής των

    νέων, χωρίς διακρίσεις, στην κοινωνική ζωή (καλλιτεχνικά εργαστήρια,

    πολιτιστικές δράσεις, δημόσιος διάλογος)

     

   4. Κοινό που απευθύνεται η οργάνωση (Ομάδες Στόχευσης)

     

    -Στην κοινωνία των πολιτών

    -Στα παιδιά και στους νέους (Kids' Guernica)

    -Σε ομάδες που υφίστανται φυλετικές ή άλλες διακρίσεις και σε άτομα με αναπηρίες

    -Σε καλλιτέχνες (εικαστικά, νέα μέσα, παραστατικές τέχνες, λογοτεχνία)

    -Σε ειδικούς επιστήμονες και ερευνητές (Πανεπιστήμια, Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Πρωτεύουσες, Ευρωπαϊκοί θεσμοί για τον πολιτισμό)

    -Στην τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση και στα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα (εργασίες για την Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Πολιτισμική Βιωσιμότητα)

    -Συνεργασίες με άλλες ΜΚΟ, σωματεία και δίκτυα ενεργών πολιτών (WWF, Monumenta, ΡΟΔΙΑΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ, United Societies of Balkans, StigmaLab κλπ )

     

   5. Οικονομικά στοιχεία (προϋπολογισμός τελευταίου έτους & πηγές χρηματοδότησης)

 

30.750 ευρώ ( Ίδρυμα ΩΝΑΣΗ - Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών ) για παραγωγή παράστασης στα πλαίσια του Φεστιβάλ Νέων Χορευτών

 

  1. Προηγούμενα Έργα

Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με στοιχεία για τα έργα και τις δραστηριότητες της Οργάνωσης για τα τελευταία 2 έτη.

 

Τίτλος Έργου

Κύριες Δραστηριότητες

Φορέας Χρηματοδότησης

Προϋπολογισμός (σε ευρώ)

Περίοδος Υλοποίησης

(MM/ΕΕ)

Άλλοι Εταίροι (εφόσον υπήρχαν)

«Άφθαρτα Νερά.- Φύση, τέχνη και συλλογική δράση στους υγροτόπους της Ρόδου»

Εργαστήρι «Τ’ άφθαρτα νερά και η προβληματική της ανάπτυξης (Ρόδος, 29 Μαΐου έως 5 Ιουνίου 2011) και δίγλωσση έκδοση

Περιφέριεια Νοτίου Αιγαίου,

Δήμος Ρόδου

ΠΟΙΕΙΝ ΚΑΙ ΠΡΑΤΤΕΙΝ

 

3000 € (επιχορήγηση δίγλωσσης έκδοσης)

 

2011- 2012

ΥΠΕΚΑ, Πρεσβεία Ολλανδίας,WWF- Ελλάς,

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ΕΚΠΑ

 

 

 

 

 

 

Kids' Guernica- Guernica Youth

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά και εφήβους ενάντια στον πόλεμο, τις διακρίσεις και τη βία, με τη δημιουργία συλλογικού πίνακα στο πρότυπο της Guernica του Picasso. Το πρόγραμμα απέσπασε το David Review Award (2013), διάκριση για τη μάχη ενάντια στον κοινωνικό αναλφαβητισμό

 

Κάθε δράση είναι αυτοχρηματο- δοτούμενη

Μέσο κόστος κάθε δράσης 3000 €

 

 

 

2013 - 2014

 

ΕταίροιστηΓερμανία (Tubingen, Manheim, Dusseldorf)τηΓαλλία (Nancy, Mets etc), τηνΙρλανδία (Belfast), τηνΑφρική (Togo), τοΛίβανοκαιτηΜάλτα

Έθνος και Ταυτότητα

Συμμετοχή νέων εθελοντών σε δύο Διακρατικά Εργαστήρια με θέμα τις έννοιες Πατριωτισμού και του Εθνικισμού (Kreisau/Πολωνία, Πάντοβα). Συνεντεύξεις, έρευνες κοινού, δημοσιεύσεις .

 

Συμμετοχή ως εταίρος, κάλυψη ταξιδιών, διαμονής και αμοιβή διάλεξης

 

Σεπτέμβριος 2011 – Αύγουστος 2012

Εταίροι από Γερμανία, Ιταλία, Ελλάδα, Πολωνία, Αυστρία

 

 

 

 

 

 

 

Έργο Αξιολόγησης

Αξιολόγηση προτάσεων θεματικής έρευνας για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2018 (Valletta)

Valletta 2018 στη Μάλτα

500 € για κάθε ημέρα εργασίας

2013 - 2014

Ιδρυμα «V18» Βαλέτα

 

Φεστιβάλ νέων χορευτών, παράστα- ση

“Vicious Cycle

Έρευνα, παραγωγή, οικονομική διαχείριση

 

 

Ίδρυμα Ωνάσης –Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών

30.750 ευ

Οκτώβ2013 –Φεβρ 2014

 

 

Ιστοσελί-δα Π+Π

 

Αρχείο και τεκμηρίωση δράσεων του Π+Π.

Αρχείο για τις Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης.

.

 

Π+Π

 

Αυτοχρημα τοδότηση

 

Συνεχι-ζόμενη (περί τις 5000 επισκέ-ψεις το μήνα, 2014)

 

 

Σχέδιο διαπεριφερειακής συνεργασίας SISMA (2003-2006) : Το σχέδιο εντάσσεται στο πρόγραμμα Interreg III / B CADSES στον τομέα της προστασίας από φυσικές καταστροφές. Ειδικότερα αφορά την αντισεισμική προστασία ιστορικών κέντρων και πολιτιστικής κληρονομιάς και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων πολιτικής προστασίας με επίκεντρο τον πολίτη. Το Π+Π  συντόνισε την εξεύρεση και συμμετοχή 3 ελλήνων εταίρων κατά την υποβολή της πρότασης και υποστηρίζει, από κοινού με το Αστεροσκοπείο Αθηνών, τους παραπάνω εταίρους κατά την υλοποίηση  του Σχεδίου με αρχηγό την περιφέρεια της Umbria. Στρατηγικός στόχος του σχεδίου η δημιουργία μόνιμου Παρατηρητηρίου SISMA ευρωπαϊκής εμβέλειας.

Πρόγραμμα URBACT / Βάση δεδομένων για τις εθνικές Αστικές πολιτικές (2004) : το Π+Π συμμετείχε στην συμπλήρωση του σχετικού προφίλ για την Ελλάδα, μετά από προκήρυξη της Γραμματείας του Προγράμματος URBACT (Γαλλία) για την καταγραφή των εθνικών πολιτικών στην ΕΕ σε θέματα ανάπτυξης και διακυβέρνησης των πόλεων. Η βάση δεδομένων θα επικαιροποιείται κάθε χρόνο.

Ευρωπαϊκό Σχέδιο HERMES (2004-2007) : επίσης στα πλαίσια του Interreg / Β /CADSES,  αφορά την προστασία , ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς με σύγχρονα μέσα επικοινωνίας, μεταξύ των οποίων και η δημιουργία Internet radio.

 

 

Aστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπική,   Α.Φ.Μ. 999599600

Λυκαβηττού 23 - 10672 Αθήνα

Τηλ. 210 36 17 792, FAX: 210 36 41 458

www.poieinkaiprattein.org

 

 

^ Top

« Home | About us »